Projekt Procesnih izboljšav v podjetju Barbarella kulinarika d.o.o., s katerim želi podjetje izboljšati produktivnost in konkurenčnost ter vzpostaviti boljše temelje za prihodnji razvoj, je v sklopu Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 prejelo sofinanciranje EU.  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v znesku 19.900 EUR.

 

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si