DARILNE KARTICE

Glede na to, da se vsi odgovorno obnašamo v času krize naraščanja virusa CORONAVID-19 in skrbimo za svoje zdravje, kot tudi za zdravje naših najbližnjih, pa mala podjetja in predvsem gostinska podjetja z veliko zaposlenimi v obdobju nenadne gospodarske krize lahko utrpijo nepredvidljive in resne posledice. 

Medtem, ko smo vsi maksimalno poskrbeli za sebe in za zdravje svojih najbližjih, s tem da smo se popolnoma izolirali od socialnega življenja, pa lahko VI, ki vam je pomemben koncept zdravega življenja in prehranjevanja, ter naše zveste stranke, z različnimi SPODBUDNIMI DEJANJI pomagate lokalnim manjšim podjetjem in nam, da bomo lahko čimbolj gladko zajadrali v prihodnost in se čimprej vrnili na stare tirnice. 

Vaša SPODBUDA bo našemu podjetju in zaposlenim pomagala ustvariti bolj sigurno prihodnost, vam pa bo zagotovila stimulativne nakupe in brezskrbno uživanje naših hranilnih in okusnih obrokov še naprej. 

Hvaležni smo za vašo dosedanjo nenehno podporo, za vse vaše dnevne pohvale in tudi kritike, naši zaposleni se vsakodnevno maksimalno trudijo da vam zagotavljajo sveže, hranilne in okusne obroke, s katerimi podpiramo vaše dobro počutje in zdravje. Ker smo kreativni in nenehno zremo v boljšo kulinarično prihodnost, nam vaš pozitivni feedback daje nov zagon za ustvarjanje še boljših kulinaričnih zelenih projektov. 

Za vas smo pripravili različne oblike kartic, ki jih lahko kupite danes in izkoristite kasneje, po stimulativnih pogojih, ki smo jih skrbno pripravili za vas. Kartice pa lahko začnete koristiti že sedaj, saj vam nudimo online dostavo toplih obrokov in živil.

                                                               Splošni pogoji poslovanja z darilnimi karticami BARBARELLA

 S splošnimi pogoji poslovanja z darilnimi karticami družba Barbarella kulinarika d.o.o., Središka 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Družba) določa pravice in obveznosti iz naslova darilnih kartic Družbe. Ti splošni pogoji vežejo Družbo in vsakega kupca, ki kupi oz. vplača znesek v zvezi z nakupom darilne kartice. Z objavo teh splošnih pogojev je vsak kupec seznanjen, da z nakupom darilne kartice sprejema te splošne pogoje ter način poslovanja z darilnimi karticami, kot je opredeljen s temi splošnimi pogoji.

  1. Splošno

1.1. Darilna kartica je izkazni dokument v plastični obliki, opremljen z NFC čipom, ki ga Družba izda proti plačilu in katerega je skladno s temi splošnimi pogoji Družba zavezana sprejeti kot plačilo za blago, ki ga prodaja v poslovni enoti BARBARELLA BTC, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana v Sloveniji.

  1. Vrednosti

V kolikor kupec na Darilno kartico prednaloži znesek, lahko izbira v točno določenem znesku: 10 EUR, 30 EUR, 50 EUR, 100 EUR  in največ 250 EUR.

Dobroimetje, ki je naloženo na darilni kartici, ni obrestovano.

V primeru, ko kupec na darilno kartico prednaloži znesek 10 EUR, 30 EUR ali 50 EUR, ne prejme popusta.

V primeru, ko kupec na darilno kartico prednaloži znesek 100 eur, lahko koristi 5% popust pri uveljavljanju dobroimetja iz darilne kartice.

V primeru, ko kupec na darilno kartico prednaloži znesek 250 eur, lahko koristi 15% popust, pri uveljavljanju dobroimetja iz darilne kartice

  1. Obveznost Družbe

3.1. Obveznost Družbe iz darilne kartice nastane v trenutku, ko potrošnik – kupec darilne kartice – vplača vrednost darilne kartice. Vplačilo vrednosti je možno opraviti z vsemi standardnimi načini plačila (gotovina, označene plačilne in kreditne kartice, darilni bon ter tudi z drugo darilno kartico) v poslovni enoti Barbarella BTC, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana v Sloveniji.

3.2. Terjatev iz darilne kartice je vezana na NFC čip, s katero je opremljena plastična darilna kartica in gre vsakokratnemu imetniku darilne kartice, pri čimer NFC čipa ni mogoče samostojno uporabiti. Izpolnitev terjatve iz darilne kartice lahko ob predložitvi darilne kartice zahteva njen prinosnik (imetnik), brez kakršnekoli identifikacije.

3.3. Obveznost Družbe iz darilne kartice preneha s tem, ko jo Družba sprejme kot plačilo za blago, s potekom veljavnosti darilne kartice ali če postane darilna kartica neveljavna iz razlogov iz teh splošnih pogojev.

3.4. Ker gre pri darilni kartici za prinosniški vrednostni papir, Družba ni odgovorna za morebitne zlorabe darilne kartice in ni dolžna preverjati identitete prinosnika.

  1. Pravice imetnika darilne kartice

4.1. Izpolnitev obveznosti iz naslova darilne kartice lahko zahteva prinosnik kartice v času veljavnosti darilne kartice v katerikoli poslovni enoti Barbarella BTC, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana v Sloveniji. Čas veljavnosti darilne kartice je 2 leti od dneva izdaje darilne kartice, imetnik pa lahko veljavnost preveri bodisi na izpisanem odrezku, ki ga je prejel ob nakupu darilne kartice oz. ob plačilu z njo, bodisi na blagajni poslovne enote Barbarella BTC, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana v Sloveniji.  Vse informacije v zvezi z darilnimi karticami lahko vsak kupec pridobi tudi na vseh prodajnih mestih družbe, to je predvsem na blagajnah in informacijskih pultih družbe.

Darilna kartica je vezana na on-line sistem Družbe. V kolikor on-line sistem ne deluje, kar pomeni, da v centralni bazi podatkov zaradi tehničnih težav pri Družbi ni mogoče preveriti denarnega stanja na darilni kartici, Družba ni zavezana k izplačilu kakršnegakoli zneska iz naslova darilne kartice do ponovne vzpostavitve povezave s centralno bazo podatkov Družbe.

4.2. Izpolnitev obveznosti iz darilne kartice zahteva prinosnik tako, da kartico predloži Družbi kot plačilo ob nakupu blaga. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilne kartice, mora imetnik darilne kartice razliko doplačati. V primeru, da je vrednost nakupa nižja od vrednosti dobroimetja darilne kartice je preostanek vrednosti zabeležen v centralni bazi podatkov in ga kupec lahko izkoristi do datuma veljavnosti darilne kartice.

Darilne kartice ni mogoče zamenjati za gotovino, prav tako ni mogoče dobiti v gotovini izplačanega preostanka vrednosti.

4.3. Imetnik darilne kartice lahko darilno kartico prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo darilne kartice. Nov imetnik s prenosom pravic iz darilne kartice pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.

  1. Ostala določila

5.1. Na darilno kartico ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati. V nasprotnem primeru se kartica šteje za neveljavno.

5.2. Družba lahko zavrne izpolnitev obveznosti iz darilne kartice, če ugotovi, da je darilna kartica ponarejena ali pa je njena veljavnost pretekla oz. je kartica tako uničena, da ni mogoče razbrati njene vsebine.

5.3. Splošni pogoji poslovanja z darilnimi karticami veljajo od dneva objave dalje in so na vpogled na spletni strani Družbe na naslovu httphttps://barbarella-go.si/podpri-lokalno-podjetje-vaso-najljubso-restavracijo/, ter v vseh prodajalnah Družbe v Sloveniji.

5.4. Družba si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb splošnih pogojev poslovanja z darilnimi karticami brez posebne najave.

5.5. Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi z darilnimi karticami, se rešujejo sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Glede na to, da se vsi odgovorno obnašamo v času krize naraščanja virusa CORONAVID-19 in skrbimo za svoje zdravje, kot tudi za zdravje naših najbližnjih, pa mala podjetja in predvsem gostinska podjetja z veliko zaposlenimi v obdobju nenadne gospodarske krize lahko utrpijo nepredvidljive in resne posledice. 

Medtem, ko smo vsi maksimalno poskrbeli za sebe in za zdravje svojih najbližjih, s tem da smo se popolnoma izolirali od socialnega življenja, pa lahko VI, ki vam je pomemben koncept zdravega življenja in prehranjevanja, ter naše zveste stranke, z različnimi SPODBUDNIMI DEJANJI pomagate lokalnim manjšim podjetjem in nam, da bomo lahko čimbolj gladko zajadrali v prihodnost in se čimprej vrnili na stare tirnice. 

Vaša SPODBUDA bo našemu podjetju in zaposlenim pomagala ustvariti bolj sigurno prihodnost, vam pa bo zagotovila stimulativne nakupe in brezskrbno uživanje naših hranilnih in okusnih obrokov še naprej. 

Hvaležni smo za vašo dosedanjo nenehno podporo, za vse vaše dnevne pohvale in tudi kritike, naši zaposleni se vsakodnevno maksimalno trudijo da vam zagotavljajo sveže, hranilne in okusne obroke, s katerimi podpiramo vaše dobro počutje in zdravje. Ker smo kreativni in nenehno zremo v boljšo kulinarično prihodnost, nam vaš pozitivni feedback daje nov zagon za ustvarjanje še boljših kulinaričnih zelenih projektov. 

Za vas smo pripravili različne oblike kartic, ki jih lahko kupite danes in izkoristite kasneje, po stimulativnih pogojih, ki smo jih skrbno pripravili za vas. Kartice pa lahko začnete koristiti že sedaj, saj vam nudimo online dostavo toplih obrokov in živil.

[fusion_woo_shortcodes][product id=”7929″ sku=””][/fusion_woo_shortcodes]

[fusion_woo_shortcodes][product id=”7941″ sku=””][/fusion_woo_shortcodes]

[fusion_woo_shortcodes][product id=”7943″ sku=””][/fusion_woo_shortcodes]